კარკასული მშენებლობა

მრავალბინიანი და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, სხვადასხვა შენობა-ნაგებობისა და სამრეწველი ობიექტების მშენებლობა

არქიტექტურული მომსახურება

კონცეპტუალური დიზაინი; პროექტის შედგენა; დოკუმენტაციის მომზადება; მშენებლობის ნებართვის მიღება.

კოშკურა ამწე

მონტაჟი, დემონტაჟი და გეგმიური მომსახურება

არქიტექტურული მომსახურება

კონცეპტუალური დიზაინი; პროექტის შედგენა; დოკუმენტაციის მომზადება; მშენებლობის ნებართვის მიღება.

ადლი

ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა და ტრავენტინით მოპირკეტება

ადლი

თერმოიზოლაციის მოწყობა

ჩვენს შესახებ