პროექტები

ფასადის თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადის თერმოიზოლაციის მოწყობა

ფასადის თერმოიზოლაციის მოწყობა

  • ლოკაცია:ანდღულაძის 12
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო: ფასადის თერმოიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი: 4500 კვ. მ²
  • ხანგრძლივობა: 5 თვე
  • დამკვეთი: შპს „იყალთო 2016“