პროექტები

თერმოიზოლაციის მოწყობა
თერმოიზოლაციის მოწყობა
თერმოიზოლაციის მოწყობა
თერმოიზოლაციის მოწყობა
თერმოიზოლაციის მოწყობა

თერმოიზოლაციის მოწყობა

  • ლოკაცია:მარშალ გელოვანი
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო: თერმოიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი: 16000 კვ. მ²
  • ხანგრძლივობა: 6 თვე
  • დამკვეთი: შპს „ეკო მეტრი“