პროექტები

ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა

ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა

  • ლოკაცია:მიქელაძის ქ. #10
  • ობიექტი:ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო: ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი: 400 კვ. მ²
  • ხანგრძლივობა: 1 თვე
  • დამკვეთი: ვანო ჩხიკვაძე