პროექტები

ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა

ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა

  • ლოკაცია:ლუბლიანას ქ. #70
  • ობიექტი:სამედიცინო ცენტრი
  • ჩატარებული სამუშაო: ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი: 4000 კვ. მ²
  • ხანგრძლივობა: 4 თვე
  • დამკვეთი: შპს „სამედიცინო ინოვაციების ცენტრი“