პროექტები

ფასადისა და სახურავის მოწყობა
ფასადისა და სახურავის მოწყობა
ფასადისა და სახურავის მოწყობა
ფასადისა და სახურავის მოწყობა
ფასადისა და სახურავის მოწყობა
ფასადისა და სახურავის მოწყობა

ფასადისა და სახურავის მოწყობა

  • ლოკაცია:ლისი, თხილვანა
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო: ფასადისა და სახურავის მოწყობა
  • მასშტაბი: 3400 კვ. მ²
  • ხანგრძლივობა: 3 თვე
  • დამკვეთი: შპს „ტერასა საბურთალო“