პროექტები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

  • ლოკაცია:დადიანის ქ.
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო: სახურავზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი: 850 კვ. მ²
  • ხანგრძლივობა: 10 დღე
  • დამკვეთი: შპს „გაზ გრუპი“