პროექტები

ჰიდროიზოლაციის მოწყობა და მწვანე გადახურვა
ჰიდროიზოლაციის მოწყობა და მწვანე გადახურვა

ჰიდროიზოლაციის მოწყობა და მწვანე გადახურვა

  • ლოკაცია:ჟღენტის ქ. #7
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო: ჰიდროიზოლაციის მოწყობა და მწვანე გადახურვა
  • მასშტაბი: 1100 კვ. მ²
  • ხანგრძლივობა: 1 თვე
  • დამკვეთი: შპს „ტერასა ჯგუფი“