საქმიანობა

არქიტექტორული მომსახურება

არქიტექტორული მომსახურება

”ადლის“ კრეატიულ არქიტექტორთა გუნდი დაგეხმარებათ მიიღოთ სრული მომსახურება კონცეპტუალური ხედვიდან მშენებლობის ნებართვის მოპოვებამდე. 


არქიტექტურული პროექტირება:

კონცეპტუალური დიზაინი;

დოკუმენტაციის მომზადება;

მშენებლობის ნებართვის მიღება;

საავტორო ზედამხედველობა.


ინტერიერის დიზაინი:

აზომვითი სამუშაოები;

დიზაინ-კონცეფცია;

საჭირო ნახაზებისა და 3D ვიზუალიზაციის შექმნა;

დიზაინის ადაპტაცია;

საავტორო ზედამხედველობა.


სამუშაოების შესრულებისას არქიტექტორთა გუნდი გპირდებათ:

გარემოს კონტექსტის მაქსიმალურ გათვალისწინებას; 

ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე მორგებული კომფორტული სივრცის შექმნას;

ენერგოეფექტურობის მაქსიმიზაციას თანამედროვე მასალების გამოყენებით.