საქმიანობა

არქიტექტორული მომსახურება

არქიტექტორული მომსახურება

”ადლის“ კრეატიულ არქიტექტორთა გუნდი დაგეხმარებათ მიიღოთ სრული მომსახურება კონცეპტუალური ხედვიდან მშენებლობის ნებართვის მოპოვებამდე. 

სამუშაოების შესრულებისას არქიტექტორთა გუნდი გპირდებათ:

გარემოს კონტექსტის მაქსიმალურ გათვალისწინებას; 

ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე მორგებული კომფორტული სივრცის შექმნას;

ენერგოეფექტურობის მაქსიმიზაციას თანამედროვე მასალების გამოყენებით.

პროექტირების ეტაპები:

კონცეპტუალური დიზაინი; 

პროექტის შედგენა;

დოკუმენტაციის მომზადება; 

მშენებლობის ნებართვის მიღება.