ვიდეო

ადლი - აყევი მშენებლობის თანამედროვე ტენდენციებს, განავითარე შესაძლებლობები!

ადლი - აყევი მშენებლობის თანამედროვე ტენდენციებს, განავითარე შესაძლებლობები!

საძირკვლის ფილის მოწყობა ადლის სამშენებლო მოედანზე

საძირკვლის ფილის მოწყობა ადლის სამშენებლო მოედანზე