ვიდეო

ინჟინერი რევაზ მახათაძე ადლის საქმიანობის შესახებ

ინჟინერი რევაზ მახათაძე ადლის საქმიანობის შესახებ

საძირკვლის ფილის მოწყობა დიდ დიღომში ადლის ობიექტზე

საძირკვლის ფილის მოწყობა დიდ დიღომში ადლის ობიექტზე

ადლის სამონტაჟო გუნდმა ამწის სიმაღლეში გაზრდის სამუშაო განახორციელა

ადლის სამონტაჟო გუნდმა ამწის სიმაღლეში გაზრდის სამუშაო განახორციელა

ადლის სამშენებლო ობიექტზე საძირკვლის ფილა მოეწყო

ადლის სამშენებლო ობიექტზე საძირკვლის ფილა მოეწყო

ადლი მშენებლობას PERI DUO სისტემით ახორციელებს

ადლი მშენებლობას PERI DUO სისტემით ახორციელებს

ადლი - აყევი მშენებლობის თანამედროვე ტენდენციებს, განავითარე შესაძლებლობები!

ადლი - აყევი მშენებლობის თანამედროვე ტენდენციებს, განავითარე შესაძლებლობები!

საძირკვლის ფილის მოწყობა ადლის სამშენებლო მოედანზე

საძირკვლის ფილის მოწყობა ადლის სამშენებლო მოედანზე