მშენებლობა

  • ლოკაცია:დიდი დიღომი, მირიან მეფის #49
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო:მშენებლობა
  • მასშტაბი:20955
  • ხანგრძლიობა:
  • დამკვეთი:შპს „ბინაკო“
მშენებლობა
მშენებლობა
მშენებლობა
მშენებლობა
Adli banner
Adli banner