ამწის გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება

  • ლოკაცია:
  • ობიექტი:
  • ჩატარებული სამუშაო:
  • მასშტაბი:
  • ხანგრძლიობა:
  • დამკვეთი:შპს "ანაგი"
ამწის გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება
Adli banner
Adli banner