ჯარის ქალაქი მახათაზე

  • ლოკაცია:მახათას მთა
  • ობიექტი:ჯარის ქალაქი მახათაზე
  • ჩატარებული სამუშაო:
  • მასშტაბი:
  • ხანგრძლიობა:
  • დამკვეთი:შპს "ანაგი"
ჯარის ქალაქი მახათაზე
Adli banner
Adli banner