სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა

სამშენებლო კომპანა „ადლი“ კვალიფიციური, გამოცდილი მშენებლებისა და სპეციალისტების გუნდის დახმარებით, გთავაზობთ როგორც მრავალბინიანი და ინდივიდუალური სახლების, ასევე ნებისმიერი სხვა შენობა-ნაგებობისა თუ სამრეწველო ობიექტის კარკასულ მშენებლობას.

კარკასული მშენებლობა კომპანია ადლში მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდებით ხორციელდება. გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები და მიდგომები. 

იქიდან გამომდინარე რომ, სამშენებლო მასალა შესრულებული სამუშაოების ხარისხს განაპირობებს, მაღალი ხარისხი კი ადლისთვის პრიორიტეტია, კომპანია იყენებს მხოლოდ მაღალი სტანდარტების, საერთაშორისოდ აღიარებული და წამყვანი ბენდების სერთიფიცირებულ მასალას.

თანამედროვე მიდგომები მშენებლობაში - ამ პრინციპის დაცვით, ადლის თითოეულ სამშენებლო ობიექტზე სამუშაოები გერმანული კომპანია PERI_ს საყალი სისტემებით (DUO; LIWA; ALPHA Deck) მიმდინარეობს. 

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა