არქიტექტურა | დიზაინი

არქიტექტურა | დიზაინი

ადლის  კრეატიულ არქიტექტორთა გუნდი დაგეხმარებათ მიიღოთ სრული მომსახურება, კონცეპტუალური ხედვიდან მშენებლობის ნებართვის მოპოვებამდე. 

არქიტექტურული პროექტირება მოიცავს 2 სახის მომსახურებას.

რას მოიცავს/გულისხმობს არქიტექტურული მომსახურების სრული პაკეტი?

 • არქიტექტურული პროექტი;
 • პროექტის შეთანხმება შესაბამის სამსახურში:
 • ტოპოგრაფიული რუკა;
 • კონსტრუქციული პროექტი/ექსპერტიზა;
 • საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა + ექსპერტიზა;
 • შიდა საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტი;
 • მშენებლობის ორგანიზების სქემა;
 • საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა;
 • დენდროლოგიური პროექტი.

​​​​​​​რას მოიცავს/გულისხმობს არქიტექტურული მომსახურების სტანდარტ პაკეტი?

 • არქიტექტურული პროექტი;
 • პროექტის შეთანხმება შესაბამის სამსახურში:
 • ინტერიერის დიზაინის პროექტირება მოიცავს 3 სახის მომსახურებს პაკეტს.

რას მოიცავს/გულისხმობს ინტერიერის დიზაინ პროექტი?

 • კონსულტაცია

 • აზომვითი ნახაზის მომზადება

 • კონცეპტუალური პროექტის მომზადება

რას მოიცავს/გულისხმობს ინტერიერის დიზაინის პრემიუმ პაკეტი?

 • კონსულტაცია

 • აზომვითი ნახაზის მომზადება

 • სტილის გადაწყვეტა და შემუშავება დამკვეთის სურვილისამებრ

 • ტიხრების,იატაკის,ავეჯის,განათებისა და იატაკის მოწყობის გეგმები

 • 3 განზომილებიანი ვიზუალიზაცია

 • განშლები

 • ავეჯის დეტალური ნახაზი

 • მასალის,განათებისა და ავეჯის შერჩევა არსებულ ბაზარზე

 • საავტორო ზედამხედველობა

რას მოიცავს/გულისხმობს  ინტერიერის დიზაინის სტანდარტ პაკეტი?

 • კონსულტაცია

 • აზომვითი ნახაზის მომზადება

 • სტილის გადაწყვეტა და შემუშავება დამკვეთის სურვილისამებრ

 • ტიხრების,იატაკის,ჭერის ,ავეჯის,განათებისა და ელექტროობის მოწყობის გეგმები

 • 3 განზომილებიანი ვიზუალიზაცია

 • განშლები

ადლის კვალიფიციური  გუნდი დაგეხმარებათ სწორად დაგეგმოთ და განსაზღვროთ მშენებლობის ტექნიკური, საინჟინრო და შემოქმედებითი მხარე, რაც თქვენი ხარჯებისა და დროის სწორად განაწილებას განსაზღვრას.

არქიტექტურა | დიზაინი
არქიტექტურა | დიზაინი