ამწეები, სამაგზავრო და სატვირთო ლიფტები, კალათები

ამწეები, სამაგზავრო და სატვირთო ლიფტები, კალათები

კომპანია ადლის კვალიფიციური ინჟინრებით დაკომპლექტებული გუნდი უზრუნველყოფს კოშკურა ამწეების, სამგზავრო, სატვირთო ლიფტებისა და კალათების მონტაჟს, დემონტაჟსა და გეგმიურ მომსახურებას. 

გეგმიური შემოწმება უზრუნველყოფს სამშენებლო ობიექტზე არსებული ტექნიკის გამართულად მუშაობას,  მდგომარეობის გათვალისწინებით სპეციალური რეკომენდაციების გაცემასა და მიმდინარე პროცესების შეფასებას.

ამწეები, სამაგზავრო და სატვირთო ლიფტები, კალათები
ამწეები, სამაგზავრო და სატვირთო ლიფტები, კალათები