გეოდეზია

გეოდეზია

ადლის გუნდი გთავაზობთ სრულ გეოდეზიურ მომსახურებას, რაც გულისხმობს სამუშაო კონსტრუქციული ნახაზიდან ნიშნულების განსაზღვრას და მის ფილაზე გადატანას. 

ჩვენ მიერ გამოყენებული საერთაშორისო სტანდარტის ხელსაწყოები, საშუალებას გვაძლევს  ნებისმიერი სახის სამუშაოები მაღალი ხარისხით განვახორციელოთ: 

ადლის გეოდეზიური მომსახურება მოიცავს:

  • საინჟინრო გეოდეზიური მომსახურებას (მრავალსართულიანი შენობების, გზებისა და კომუნიკაციების მშენებლობაზე);

  • ტოპოგეოდეზიური და აზომვითი სამუშაოებს, ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადებას;

  • საყრდენი წერტილების (რეპერების) შექმნას;

  • მიწის სამუშაოების მოცულობის დათვლას;

  • საშემსრულებლო ნახაზების მომზადებას;

  • ნიშნულებისა და კოორდინატების კონტროლს.

გეოდეზია